Informacje kontaktowe:

Blog – pytania i współpraca
Szkolenia – kontakt i pytania
Marcel Mieszkalski
792 542 652
Gabinet Wrocław – Marcel Mieszkalski
Pracownia Zdrowia
ul. Dąbrowskiego 42
50-457 Wrocław
570 155 000
Gabinet Kolbuszowa – Sławomir Mokrzycki
Przychodnia Rehabilitacyjna
Nowe Miasto 51
36-100 Kolbuszowa
667 882 992

OSTEOPATYCZNE PODEJŚCIE DO ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH

CENA: 1200zł (za każdy moduł)

 

KURS KIEROWANY DO: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, studentów i absolwentów kierunku technik masażu

Gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na podany przez nas mailowo nr konta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPISZ SIĘ

DATA I MIEJSCE

Miasto: Lublin - Moduł I - Data: 07-09.01.2018 - Wolne miejsca: dostępne

Miasto: Lublin - Moduł II - Data: 19-21.03.2018 - Wolne miejsca: dostępne

Miasto: Kraków - Moduł I - Data: 07-09.09.2018 - Wolne miejsca: dostępne

Miasto: Kraków - Moduł II - Data: 19-21.10.2018 - Wolne miejsca: dostępne

Miasto: Wrocław - Moduł I - Data: 12-14.10.2018 - Wolne miejsca: dostępne

Miasto: Wrocław - Moduł II - Data: 07-09.12.2018 - Wolne miejsca: dostępne

OPIS SZKOLENIA

Jeszcze kilka/kilkanaście lat temu mało który specjalista fizjoterapii, terapii manualnej, osteopatii i innych profesji medycznych brał pod uwagę w swojej praktyce czynniki psychogenne, jeśli nawet to najczęściej sprowadzało się to do ogólnego pojęcia stresu czy traum. Jest to zdecydowanie zbyt ogólne stwierdzenie, to tak jakby postawić diagnozę ,,ból”. Tak jak w przypadku zaburzeń mechanicznych analizuje się problem poprzez dokładny wywiad, testy kliniczne, badania dodatkowe i inne, tak samo w przypadku komponenty psychosomatycznej powinno to wyglądać. Powstaje pytanie, jak i czy można testować poziom stresu, dojść do źródła traumy ulokowanej głęboko w tkance, czy ciało i mózg poradziły sobie z określonymi psychogennymi stresorami z życia pacjenta czy nie. Szkolenie to ma na celu przedstawienie z praktycznej strony pracy z różnymi rodzajami stresu, jego objawami w ciele pacjenta i sposobami uwolnienia/leczenia.

Terminarz godzinowy zajęć:
Dzień I – godz. 9:00-19:00
Dzień II – godz. 9:00-19:00
Dzień III – godz. 9:00-15:00
Moduł I szkolenia obejmuje:
Dzień I:

 

9:00-10:45 – Podstawy biologiczne, medyczne, neurofizjologiczne reakcji stresowych i ich wpływ na organizm człowieka

10:45-11:00 – Przerwa kawowa

11:00-12:30 – Oś HPA, równowaga układu współczulnego względem przywspółczulnego- dysautonomia, typy zawieszeń emocji w cele- ich wpływ strukturalny oraz wisceralny na ciało, detoksyfikacja układu nerwowego- układ glimfatyczny (informacje wstępne- kontynuacja na II module)

12:30-13:30 – Przerwa obiadowa

13:30-16:00 – Badanie pacjenta poprzez techniki czuciowe, nasłuchowe ogólne w pozycji stojącej oraz siedzącej.

16:00-19:00 – Badanie pacjenta poprzez czaszkę, kość krzyżową, klatkę piersiową, jamę brzuszną oraz kończyny

Dzień II:

 

9:00-10:45 – Różne sposoby i typy pracy z tkanką- 4 typy pracy bezpośredniej i 5 typów pracy pośredniej, przykłady pracy na różnych regionach ciała oraz budowania różnych barier tkankowych w celu zwiększania efektów uwalniania poszczególnych warstw tkankowych

10:45-10:00 – Przerwa kawowa

10:00-12:30 – Układ Primovascularny- pierwotny układ naczyniowy- dotychczasowe wyniki badań i ich istotność dla pracy nasłuchowej oraz wykorzystanie w pracy manualnej

12:00-13:00 – Autonomiczny układ nerwowy- wprowadzenie

12:30-13:30 – Przerwa obiadowa

13:30-16:50 – Praca na zwojach współczulnych, zwoju szyjnym górnym, środkowym i dolnym (gwiaździstym w połączeniu ze zwojem współczulnym Th1)

16:50-17:00 – Przerwa kawowa

17:00-19:00 – Praca na zwojach i splotach: trzewnych, krezkowym górnym, aortalno-nerkowych, międzykrezkowym, krezkowym dolnym, podbrzusznym górnym i dolnym

Dzień III:

 

9:00-9:45 – Powięź – badania naukowe, typy receptorów i ich wpływ na efekty terapeutyczne, zjawiska piezoelektryczne, bioluminescencja i inne.

9:45-10:00 – Przerwa kawowa

10:00-12:30 – Praca na zwijaniu i rozwijaniu powięzi oraz wchodzenie wraz z ciałem pacjenta w głębokie autonomiczne, globalne ruchy dla prostszych form życia (ruchy pływające, pełzające czworacze itp.)

12:30-13:00 – Przerwa kawowa

13:00-15:00 – Praca na śródpiersiu

Moduł I szkolenia obejmuje:
Dzień I:

 

9:00-10:50 –Podstawy mikrobiologiczne oraz fizyczne komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej organizmów żywych- dotychczasowe badania

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:00 –Genetyka oraz epigenetyka – istotność dla medycyny

12:00-12:30 Układ glimfatyczny oraz kontinuum glimfatyczny-limfatyczne

12:30-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:50 –Praca czaszkowa chwyty diagnostyczne, informacje , które można odczytać i jak je interpretować

15:45-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00 praca czaszkowa membranowa, uwalnianie lokalnych restrykcji, normalizacja dysautonomia, łączenie pracy czaszkowej z wchodzeniem wraz z ciałem pacjenta w głębokie autonomiczne, globalne ruchy dla prostszych form życia (ruchy pływające, pełzające czworacze itp.)

Dzień II:

 

9:00-10:45- Kontynuacja pracy czaszkowej oraz połączenie pracy z układem limfatycznym- kontinuum glimfatyczny-limfatyczne

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:30- Kontinuum glimfatyczny-limfatyczne c.d.

12:30-13:30 Przerwa obiadowa

13:30-15:50-Praca trzewna –żołądek, typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

15:50-16:00 Przerwa kawowa

16:00-19:00-Wątroba i pęcherzyk żółciowy typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

Dzień III:

 

9:00-10:45 Dwunastnica, jelito czcze i kręte- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:30 Jelito grube- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Nerki- typy napięć emocjonalnych kumulujących się w tym regionie oraz sposoby ich uwalniania

14:00-15:00- Podsumowanie szkolenia oraz omówienie zagadnień poruszonych przez kursantów

WYKŁADOWCY

Poznaj kadrę naszych specjalistów

JAKUB STĘPNIK D.O.

INSTRUKTOR, OSTEOPATA

Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, gdzie kończy pisać swoją rozprawę doktorską oraz absolwent pięcioletnich studiów specjalistycznych na Flanders International College of Osteopathy, w której aktualnie pełni funkcję asystenta. Jest pasjonatem nauk biologicznych, osteopatii, medycyny, biomechaniki i fizjologii, których to uczy się od najlepszych specjalistów na całym świecie. Oprócz medycyny zachodniej aby lepiej poznać organizm człowieka sięga po dokonania medycyny wschodniej i stara się je tłumaczyć na język biologii, biofizyki i biochemii.

OSTEOPATYCZNE PODEJŚCIE DO ZABURZEŃ PSYCHOSOMATYCZNYCH - Fizjopassion