Ocena funkcji układu pokarmowego: zmniejszona sekrecja cholecystokininy – zmnieszony skurcz pęcherzyka – zalegająca żółć – kamica

You do not have access to this note.