fbpx
kontakt@fizjopassion.pl 572-518-516
Koszyk Zaloguj / Zarejestruj
Image Not Found On Media Library
Szkolenia stacjonarne – kontakt i pytania
Joanna Śpiewak Koordynator ds. szkoleń
Webinary – kontakt i pytania
Gabinet Wrocław – Marcel Mieszkalski
Aktualnie brak zapisów dla nowych pacjentów. Zapraszamy do kontaktu w sprawie zapisów od kwietnia 2021.
logo
logo

Regulamin

Właścicielem strony https://fizjopassion.pl/ jest: Fizjopassion VOD Sławomir Marek Mokrzycki, Andrzej Skowron, Marcel Mieszkalski s.c. 

Z numerem Regon: 380163621 oraz NIP: 8141688942, z siedzibą Zarządu przy Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa Zwana dalej Organizatorem Szkoleń

Kontakt z Organizatorem Szkoleń odbywa się:

 • Telefonicznie – nr kontaktowy 730 333 802 od pn do pt od 8:00 do 16:00
 • Mailowo – adres poczty elektronicznej: szkolenia@fizjopassion.pl 
 • Listownie –adres miejscowy : ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony szkoleniowej, a w szczególności warunki zapisywania się na wybrane szkolenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z informacji umieszczonych na stronie Organizatora.

 • W celu korzystania ze strony po stronie. Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej .

 • Wypełnienie formularza nie wymaga rejestracji na stronie. Po przesłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma drogą mailową wiadomość rekrutacyjną, zawierającą wszelkie informacje do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 • Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz rekrutacyjny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych na potrzeby rekrutacyjne Dz.U nr 133 poz.833.

 • Organizator Szkoleń przetwarza następujące dane osobowe:

-imię i nazwisko

-adres email

-nr telefonu

– nr rachunku bankowego, z którego Uczestnik opłaca kurs

-dane firmy na którą wystawiana jest faktury

 1. Użytkownik serwisu ma prawo do wglądu w bazę swoich danych osobowych jak również żądać usunięcia jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tej prośby w formie mailowej na adres szkolenia@fizjopassion.pl

 

 1. Zmiana regulaminu

Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z istotnych przyczyn prawnych lub technicznych. Informacja o zmianie treści regulaminu, po wskazaniu powodu zostanie wyświetlona na stronie, a Użytkownik jest zobligowany do zapoznania się i akceptacji zmian w Regulaminie jeśli zamierza korzystać z Serwisu.

 1. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych jest (Fizjopassion VOD Sławomir Marek Mokrzycki, Andrzej Skowron, Marcel Mieszkalski s.c. 

  Regon: 380163621, NIP: 8141688942, z siedzibą Zarządu przy Kolbuszowa Dolna, ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa, szkolenia@fizjopassion.pl)

 • Spółka gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 • Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

 • W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

 • Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: szkolenia@fizjopassion.pl

 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.

 • Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem https://fizjopassion.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin strony - Fizjopassion