fbpx
szkolenia@fizjopassion.pl 730-333-802
Polityka prywatności
Regulamin

Informacje kontaktowe:

Blog – pytania i współpraca
Szkolenia – kontakt i pytania
Alicja Tupaj Koordynator ds. szkoleń
Gabinet Wrocław – Marcel Mieszkalski
Gabinet Kolbuszowa – Sławomir Mokrzycki

Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Układu Limfatycznego

CENA: 1400zł (za każdy moduł)

 

KURS KIEROWANY DO: fizjoterapeutów, studentów fizjoterapii, studentów i absolwentów kierunku technik masażu, lekarzy

Gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki w wysokości 300 zł na podany przez nas mailowo nr konta.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPISZ SIĘ

DATA I MIEJSCE

FORMULARZ ZAPISU
Pamiętaj, że dane z formularza wykorzystamy przy wystawieniu certyfikatu szkoleniowego.
Podaj więc takie dane, które będą zgodne z Twoimi oczekiwaniami względem certyfikatu.

OPIS SZKOLENIA

Jedno z najbardziej kompleksowych szkoleń dotyczących diagnostyki i terapii zaburzeń układu limfatycznego. Jedyne, z kolei szkolenie, którego wiedzę wykorzystacie nie tylko w tzw. naczyniówce i flebologii ale również ortopedii, neurologii i reumatologii. Co więcej, jest to szkolenie w 100% podparte rzetelną i sprawdzona wiedzą naukową, bogatym doświadczeniem klinicznym. Układ chłonny to jeden z tych układów, który w praktyce fizjoterapeuty bywa często zapomniany. Na szkoleniu dowiecie się, co mówi najnowsza wiedza na temat anatomii i fizjologii układu limfatycznego, diagnostyki różnych typów obrzęków i ostatecznie – jak powinna wyglądać kompleksowa terapia pacjenta dotkniętego schorzeniem i dysfunkcją układu chłonnego w przebiegu różnych schorzeń: naczyniowych, ortopedycznych i innych.
Dowiecie się m.in jak połączyć wiedzę z zakresu limfatyki w terapii:
 • pacjentów po mastektomii,
 • pacjentów z problemem obrzęku w przebiegu schorzeń onkologicznych
 • pacjentów z przewlekłą chorobą niedokrwienną kończyn
 • pacjentów z różą
 • pacjentów z zakrzepicą i zespole pozakrzepowym
 • pacjentów z problemem obrzęku tłuszczowego, zapalenia tkanki podskórnej etc.
 • pacjentów z ranami, po przeszczepach skórnych, limfotokiem i cukrzycą
 • dzieci z problemem obrzęku pierwotnego
Ponadto rozszerzeniem, które wyróżnia niniejsze szkolenie będzie:
 • wykorzystanie terapii limfatycznej u pacjentów z problemem bólu przewlekłego narządu ruchu
 • wykorzystanie terapii limfatycznej u pacjentów po operacjach wykonanych w obrębie narządu ruchu
 • wykorzystanie terapii limfatycznej i chwytów terapeutycznych w przypadku obrzęków pourazowych
 • zastosowanie terapii układu limfatycznego w problemie zespołów bólowych w obrębie czaszki: migrena, zespoły napięciowe i naczynioruchowe
 • zastosowanie terapii układu limfatycznego w problemach wisceralnych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu jelita drażliwego
 • zastosowanie terapii układu limfatycznego w chorobach zapalnych i autoimmunologicznych zależnie od etapów, remisji oraz rzutu
Każdy uczestnik otrzyma również serię testów, które pomogą mu przeprowadzić podstawową diagnostykę układu naczyniowego – które poza schorzeniami ww. Działu można będzie wykorzystać również w ortopedii i neurologii.

 

Zajęcia teoretyczne:

– anatomia i fizjologia układu krwionośnego,
– anatomia naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych,
– prawo Sterlinga,
– fizjologia układu limfatycznego,
– patofizjologia układu limfatycznego,
– stadia obrzęku limfatycznego,
– pomiary obrzęku limfatycznego, monitorowanie i interpretacja
– rozwój manualnego drenażu limfatycznego (MDL)
– mechanizm działania MDL
– diagnostyka obrzęku limfatycznego,
– obrzęk limfatyczny i jego patofizjologia,
– pierwotny obrzęk limfatyczny,
– wtórny obrzęk limfatyczny,
– profilaktyka obrzęku limfatycznego,

– powikłania przy obrzęku limfatycznym,

– kompresjoterapia (rodzaje kompresji, rodzaje stosowanych bandaży, odzieży kompresyjnej, pomiary, firmy kompresyjne sportowe i medyczne, materiały pomocnicze),

– dobór wyrobów kompresyjnych,
– wskazania i przeciwwskazania do MDL,
– wskazania i przeciwwskazania do kompresjoterapii,
– obrzęk żylny, patofizjologia, diagnostyka i terapia
– obrzęk lipidowy, patofizjologia, diagnostyka i terapia,

– różnicowanie obrzęków,
– wskaźnik kostka-ramię (WKR), zasady wykonywania i interpretacji pomiaru,
– zastosowanie fizykoterapii w terapii obrzęków.

Zajęcia praktyczne:

– techniki MDL,
– MDL poszczególnych segmentów: szyja, twarz, kończyna górna, klatka piersiowa, grzbiet, obręcz biodrowa, kończyna dolna,
– techniki specjalne manualnego drenażu limfatycznego,
– terapia ruchowa w połączeniu z MDL i kompresją,
– terapia kompresyjna,
– przedstawienie i omówienie pacjentów z obrzękiem limfatycznym,
– drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z wtórnym obrzękiem limfatycznym kończyn górnych,
– MDL i terapia kompresyjna u pacjentów z pierwotnym obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych,
– MDL i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem żylnym,
– MDL i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem lipidowym,
– terapia oddechowa,

– wskaźnik WKR.

Program przedstawia dwa moduły KTP (kompleksowa terapia przeciwobrzękowa)

Moduł I szkolenia obejmuje (kończyna dolna):
Pierwszy dzień
 • anatomia i fizjologia układu krwionośnego
 • embriologia układu chłonnego i współzależność rozwojowa układu ruchu
 • szczegółowa anatomia naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych
 • powięź a układ limfatyczny
 • fizjologia i neurofizjologia układu limfatycznego
 • Czym jest tzw. ,,serduszko limfatyczne” – limfangiomotoryka
 • powięź i układ chłonny jako dwaj bracia biorący udział w odpowiedzi immunologicznej
 • pojęcie wazo motoryki
 • anatomia naczyń limfatycznych, żylnych i tętniczych w obrębie dołu biodrowego i kończyny dolnej
 • miejsca możliwych konfliktów naczyniowych z układem mięśniowo – powięziowym w obrębie kończyny dolnej
 • zastosowania prawa Bernoulliego w flebologii, chirurgii naczyniowej i fizjoterapii
 • zależności hormonalne a problemy układu limfatycznego
 • zastosowanie prawa Sterlinga w zrozumieniu hemodynamiki i kurczliwości naczyń
 • patofizjologia układu limfatycznego
 • stadia obrzęku limfatycznego
 • pomiary obrzęku limfatycznego i jego monitorowanie oraz interpretacja w oparciu o EBM, KTP, KTO
 • Praktyczny trening czucia przepływu chłonki
 • Manualny drenaż limfatyczny (MDL) – szczegółowe wyjaśnienie mechanizmów jego działania w oparciu o wiedzę z zakresu anatomii, histologii, neurologii
 • diagnostyka obrzęku limfatycznego, żylnego i tętniczego
 • pierwotny oraz wtórny obrzęk limfatyczny
 • powikłania, które występują w przypadku terapii, błędnego leczenia pacjentów z obrzękiem limfatycznym, żylnym oraz tętniczym
 • Przedstawienie kompletu badań pomocnych w diagnostyce pacjenta z ich interpretacją
 • wyznaczenie wskaźnika WKR (wskaźnik kostka – ramię) – zastosowanie tej wiedzy m.in w ortopedii, medycynie sportowej oraz naczyniówce
 • praktyczne wykonanie pomiarów kończyn dolnych
 • Przedstawienie praktyczne dwóch ważnych nurtów terapii ukłądu limfatycznego: chwytów Voddera i Foldiego – podobieństwa i różnice
 • Pobudzenie terminusów i ważnych pni limfatycznych zgodnych ze szkołami Voddera i Foldiego
 • Odblokowanie możliwych konfliktów mięśniowo powięziowych w obrębie kręgosłupa szyjnego przy pobudzeniu terminusów
 • Pobudzenie drenujące jamy brzusznej oraz przepony
Drugi dzień
 • wykorzystanie pompy mięśniowej i oscylacji stawowej do pobudzenia limfangiomomotoryki
 • układ autonomiczny a układ naczyniowy i limfatyczny – jak pracować na tych układach tak aby wzajemnie się ,,wspierały”
 • Kompresjoterapia – rodzaje kompresji, rodzaje stosowanych bandaży i odzieży kompresyjnej
 • Przedstawienie firm produkujących odzież kompresyjną, sportową i medyczną oraz materiały pomocnicze
 • Dobór wyrobów kompresyjnych zależnych od rodzaju, wielkości oraz typu obrzęku (odzież płaskodziana, okrągłodziana i stopnie)
 • Praktyczny trening bandażowania wielowarstwowego
 • Szczegółowe opracowanie okolicy uda oraz kolana z zastosowaniem również bandażowania wielowarstwowego
 • Obrzęki pourazowe i podstawowa fizjologia bólu ostrego i przewlekłego – co o tym mówi współczesna wiedza i praktyka kliniczna
 • Skład biochemiczny obrzęku pourazowego
 • Jak wykorzystać ww. wiedzę w terapii obrzęku pourazowego i pooperacyjnego
 • ,,Zespół dziadka do orzechów”, zespół May-Thurnera, zakrzepica, zespół pozakrzepowy – jak rozpoznać, jakie badania dodatkowe wykonać i ostatecznie ja współprowadzić terapię z całym zespołem interdyscyplinarnym
 • Róża – międzynarodowe standardy diagnostyczne i terapeutyczne
 • Jama brzuszna – szczegółowe powiązanie i anatomia układu limfatycznego w projekcji układu trawiennego
 • Zespół jelita wrażliwego, spastyczne jelito – jak pomóc pacjentowi przy pomocy chwytów i terapii limfatycznej w oparciu o wiedzę z zakresu fizjologii, neeurofizjologii
 • Praca w obrębie przepony dna miednicy celem wyrównania turgoru i ciśnienia jamy brzusznej, dna miednicy i klatki piersiowej – w koncepcji tzw. trzech przepon

– zespoły zakleszczeń – różnicowanie oraz uwalnianie

Trzeci dzień
 • praktyczna i teoretyczne zintegrowanie wiedzy z dwóch poprzednich dni
 • szczegółowe opracowanie regionu stopy
 • Zastosowanie praktyczne MDL i KTP/KTO u pacjentów z problemem obrzęku tłuszczowego
 • Pacjent ze stopą cukrzycową – jak mu pomóc w ujęciu interdyscyplinarnym
 • Terapia i zaopatrzenie pacjenta z limfotokiem, otwartą i zakażoną rana oraz obrzękiem
 • Perforatory Boldiego, Cocketta – ich rola w odprowadzeniu krwi z stopy oraz podudzia i ich połączenia – praca powięziowa i MDL w celu poprawy ich przepływu
 • Ćwiczenia Burgera w praktyce
 • Testy naczyniowe w praktyce
 • Prowadzenie terapii pacjenta po operacji żylaków kończyny dolnej

WYKŁADOWCY

Poznaj kadrę naszych specjalistów

Paulina Kamińska

Fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, koordynator działu limfatyki OsteoMedical Piotr Kostrzębski. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w zakresie dydaktyki medycznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Aktualnie jest na 4 roku studiów doktoranckich AWF Poznań.Chcąc rozszerzać swoje umiejętności ukończyła szereg szkoleń z zakresu terapii manualnej (Holistyczna Terapia Manualna wg Rakowskiego), Terapii powięziowej FDM , Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe (C.Manheim ), Koncepcję Terapii Obrzękowej, Diagnostykę i terapię niemowląt, Diagnostykę USG narządu ruchu z elementami reumatologii – Kurs praktyczny, Suche igłowanie – medyczna akupunktura. Jej hobby jest od wielu lat sport – kolarstwo MTB, wspinaczka wysokogórska.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zapoznałem się z regulaminem szkoleń oraz polityką prywatności i akceptuję warunki w nich zawarte

 ALICJA TUPAJ

Koordynator ds. szkoleń

 

szkolenia@fizjopassion.pl
730 333 802

szkolenia@fizjopassion.pl

730 333 802

SPRAWDŹ NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE SZKOLENIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAPISZ SIĘ

LOKALIZACJA

 

Zostaw komentarz

Twoja opinia jest dla nas bardzo cenna. Twój email nie zostanie opublikowany.

Proszę czekać...

Diagnostyka i Terapia Zaburzeń Układu Limfatycznego - Fizjopassion