Lekcja 1, Zagadnienie 1
W trakcie

Wywiad ogólny i oddechowy