Akademia Fizjopassion: Kliniczny piątek

Kliniczny piątek to cykliczne spotkania webinarowe Akademii Fizjopassion odbywające się raz w miesiącu. W ramach spotkań omawiane są najczęstsze jednostki kliniczne, w odniesieniu do ich:

• etiologii
• patogenezy
• czynników predysponujących
• symptomów
• diagnostyki
 możliwości terapii

Celem tych spotkań jest poszerzanie klinicznych horyzontów oraz integracja wiedzy potrzebnej w procesie diagnostyki różnicowej i planowaniu terapii.

Każdy webinar w ramach klinicznego piątku jest nagrywany i trafia w formie retransmisji do zasobów Akademii Fizjopassion.

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

23 gru 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 10:00

Komentarze